4.3.1.1. Git - distributed version control system

(Verze: CZ 0.02 30.12.2014 -md-)

Vývoj nástroje začal v roce 2005 a od té doby vyzrál ve snadno použitelný systém. Autorem projektu je Linus Torvalds. Projekt byl inspirován zkušenostmi s komerčním projektem BitKeeper.

Hlavní přednosti

  • rychlost
  • jednoduchý design
  • silná podpora nelineárního vývoje (tisíce paralelních větví)
  • distribuovatelnost
  • možnost spravovat velké projekty (rychlost a objem dat)

Základní vlastnosti

Git uchovává data o změnách jako sadu snímků (snapshots) vlastního malého systému souborů. Pokaždé, když v systému uložíte stav projektu, Git provede snímek, jak vypadají soubory v daném okamžiku, a uloží odkazy na tento snímek. Nezměněné soubory se neukládají znovu jen se uloží odkaz na předchozí identický soubor.

Většína operací v systému Git pracuje lokálně. Není třeba být připojen k síti, pokud nehodláte pracovat se vzdáleným repozitářem. Což je obvykle třeba až když máte hotovo a chcete svou práci předat ostatním ;-).

Git, než cokoli uloží, provede kontrolní součet, který je potom používán k identifikaci uloženého souboru. Jedná se o 40 místný řetězec hexadecimálního tvaru, vypočítaný na základě souboru nebo adresářové struktury. Používá hash SHA-1.

Tři základní stavy, zapsáno (committed), změněno (modified) a připraveno k zapsání (staged). Zapsáno znamená uloženo do historie změn. Změněno znamená, že v souboru byly provedeny změny a soubor ještě nebyl zapsán do historie změn. Připraveno k zapsání, znamená, že jsme soubor označily pro zapsání do historie změn a bude tak učiněno při dalším zapsání revize (commit).

Stránka projektu

Výchozí bod kde začít: git-scm.com

Zde naleznete veškeré informace o projektu, včetně instalačních programů a velmi pěkně zpracované detailní vícejazyčné dokumentace.

Instalace

Operační sytém

Git pracuje v prostředích unix/linux, windows, mac osx.

Linux

Možnosti instalace jsou v podstatě dvě. První obvykle doporučovaná pro zkušené matadory, je instalace přímo ze zdrojových kódů. Tak máte zajištěno, že budete mít nejaktuálnější verzi.

Druhou možností, pro ty pohodlnější nebo méně zdatnější, je nainstalování Gitu pomocí binárního instalátoru, tedy nástroje pro správu balíčků dané distribuce.

Distribuce Ubuntu 14.04

apt-get install git

Windows

Stáhnout si instalační balíček a následně jej spustit. Instalační program vás vyzve k upřesnění pár detailů. Je vhodné se ujistit, že se nainstaluje příkazový řádek Git Bash a GUI. Dále zaškrtnout volbu CRLF při ukládání převádět na LF, kompatibilita s unixovými systémy (bývá přednastavena).

Jaké nabízí Git prostředí

Git je velmi snadné ovládat z prostředí příkazové řádky. Rychlé, přehledné a k ovládání stačí tedy pouze klávesnice ;-).

Existují i početná grafická rozhraní, které disponují různou mírou integrace možností, které nabízí samotný příkazový řádek. (viz. Katalog programů)

Též naleznete moduly, které spolupracují s různými vývojovými nástroji a umožňují přímo z daného editoru ovládat git repository.

Osobně dávám přednost příkazové řádce a té se budu věnovat dále v poznámkách.